Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve söz konusu Yönetmelik gereğince hazırlanan ve yayınlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ ve eki Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında ‘Seviye 5; Ön Lisans Diploması (Akademik), Ön Lisans Diploması (Mesleki)’ denkliğindedir. Ülkemizde ve uluslararası alanda, o meslekte eşit düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip olunduğu hususunu ve bu belgelerin geçerliliğinin ve yeterliliğinin eşit düzeyde olduğu anlamını taşımaktadır.

KOSGEB - Genel Destek Programı kapsamında Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili ‘Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’ ve ‘Belgelendirme Desteği’ olmak üzere 2 ayrı destek vardır. Söz konusu desteklerle ilgili KOSGEB’in resmi web sitesi http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi adresinden detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

Özetle,

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Bu destek, yükseköğretim kurumundan mezun veya Mesleki Yeterlilik Belgesine (Seviye 5) sahip yeni eleman istihdamı için verilir. Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

Belgelendirme Desteği: TÜRKAK ve MYK tarafından akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından alınacak Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 5) belgesine ilişkin giderlere (belge ve sınav ücreti) destek verilir. Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.